In 1997 heeft de toenmalige staatssecretaris van VROM, Dick Tommel, een samenwerkingsovereenkomst (Memorandum of Understanding) gesloten met de Zuid Afrikaanse minister om met Nederlandse expertise in Zuid Afrika de volkshuisvesting naar Nederlands model op te zetten. De NWR, na de fusie in 1998 Aedes, en de VNG boden als onderaannemer daarbij ondersteuning. Aedes richt zich op de corporatiesector, de VNG op de gemeenten. In dat kader organiseerde NWR/Aedes dat sinds 1998 twee Technical Assistants  werden ingezet voor de opbouw van woningcorporaties, training van personeel en adviseren bij het bouwen en exploiteren van woningen. Zij werden gestationeerd bij de Social Housing Foundation (SHF), welke organisatie als taak heeft de opzet en werking van corporaties te begeleiden. VROM richtte zich primair op de opzet van de volkshuisvestingsstructuur (het wettelijk kader). Daartoe werden de afgelopen jaren naast de inzet van genoemde TA’s ook een aantal andere specialisten voor een kortere tijd uitgezonden.

De voortzetting van deze samenwerking ligt vast in de vernieuwde Memorandum of Agreement. De tekst hiervan kunt u hier lezen.


Terug naar algemeen overzicht Terug naar laatste nieuws

print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009