VOORFINANCIERING DIGH WERPT HAAR VRUCHTEN AF IN LETLAND

 


De Sovjetunie annexeerde de republiek Letland in 1940, een actie die nooit door de VS noch door vele andere landen werd erkend. Volgend op de val van de Sovjetunie verkreeg Letland haar onafhankelijkheid terug in 1991. De laatste Russische troepen verlieten het land in 1994. In de lente van 2004 werd Letland lid van zowel de NAVO als ook de EU.

In Letland bestaat de woningvoorraad veelal uit meergezinswoningen, waarvan de meerderheid gerekend kan worden tot hoogbouw. De meerderheid van de bewoners zijn huiseigenaar. Zij hebben vaak onvoldoende middelen om in noodzakelijk onderhoud te investeren wat heeft geresulteerd in ernstig verval van de woningvoorraad. De huishoudelijke energieconsumptie ligt vaak hoog door slechte isolatie van muren en ramen. Deze verhoogde energieconsumptie en de stijgende energieprijzen leveren een zware druk op het uitgavenpatroon van huishoudens, vooral bij de armere gezinnen. De armste groepen in Letland bestaan uit oudere en/of lager opgeleide inkomensgroepen. Velen ontberen toegang tot basisvoorzieningen zoals water en telefoon. In 2004 werd ongeveer 6% van de bevolking als arm bestempeld, terwijl dat in 1998 nog zo’n 19,4% van de bevolking was. Gevreesd wordt dat op dit moment de armoede weer flink gestegen is in Letland. In vergelijking met andere landen in Europa en Centraal Azië was armoede doorgaans minder schrijnend in Letland. Vooral in dit land dat momenteel hard door de kredietcrisis wordt getroffen.
Energy Servicing Company (ESCO), genaamd Sun Energy Baltic en opgericht in Juli 2008, biedt nu de mogelijkheid, mede door de voorfinanciering van DIGH, voor de armere groepen om energiebesparende renovaties uit te voeren. Zij zijn nog maar een kleine en zeer jonge organisatie, maar al een belangrijke partij voor de huisvestingsector in Letland. De activiteiten van SUN Energy Baltic worden met grote belangstelling gevolgd door de Letse en andere overheden. Ook adviseert de organisatie de ministeries van Milieu en van Economische Zaken in Letland. Deze zijn belast met het ontwikkelen en uitvoeren van energie en renovatiesubsidies die dit jaar voor het eerst beschikbaar zijn gekomen. SUN Energie Baltic is de enige organisatie die in meerdere steden door het land opereert en bij verre de grootste partij die van deze subsidies gebruik maakt.

Afgelopen week is het eerste project, van de in totaal negen projecten van start gegaan. Wij zijn bijzonder trots op het resultaat!

Bij belangstelling kunt u een kijkje nemen op:

http://picasaweb.google.com/r.damkevics/valmieragaujas13?feat=directlink#


Terug naar algemeen overzicht Terug naar laatste nieuws

print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009