Verklaring WSW d.d. 12 juni 2009

“Het WSW steunt het DIGH (Dutch International Guarantees for Housing) in haar activiteiten voor buitenlandse huisvestingsprojecten door in de kredietcommissie investeringsvoorstellen te beoordelen met de kennis die binnen het WSW aanwezig is. DIGH is reeds jaren actief met het borgen van projecten in het buitenland.

 

Volgens de Woningwet mogen Nederlandse corporaties niet investeren in buitenlandse projecten. In 2005 heeft het Ministerie van VROM echter een wettelijke regeling goedgekeurd die het voor A-corporaties mogelijk maakt om jaarlijks garant te staan voor de rente en aflossing van de gegarandeerde lening. Het te garanderen bedrag mag per jaar dan niet hoger zijn dan 0,03 procent van het balanstotaal.

Dergelijke garanties door corporaties hebben niet of niet direct een kasstroomeffect voor deze corporaties. Daarnaast wordt door de maximale hoogte van het te garanderen bedrag een eventuele claim op corporaties enorm beperkt. Hierdoor heeft het garanderen van DIGH gegarandeerde leningen geen of nauwelijks invloed op het faciliteringsvolume dat het WSW afgeeft. Dit betekent dat corporaties niet afhankelijk zijn van faciliteringsvolume van het WSW bij het garant staan voor DIGH borging.

 

Corporaties dienen de afgegeven garanties wel op te nemen in hun jaarverslagen onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen”.

Namens het WSW

Jamal Elghoul, Manager Accounts


Terug naar algemeen overzicht Terug naar laatste nieuws

print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009