Wat zijn de gevolgen van de kredietcrisis voor DIGH?

 

De huidige internationale problemen op de kapitaalmarkt hebben tot nog toe weinig invloed gehad op de activiteiten van DIGH. Er is invloed in de zin van renteschommelingen en wellicht rente stijging. Echter de mogelijkheden voor DIGH om leningen aan te trekken en uit te zetten zijn niet in gevaar.

 

Dit heeft alles te maken met de kwaliteit van onze partners in Nederland: aan de ene kant de bank waar DIGH haar leningen afsluit; aan de andere kant de garantiegevers.

 

DIGH heeft tot noch toe voor al haar projecten geld aangetrokken bij de BNG.

Deze bank (met 100% aandelen in handen van de overheid, 50% bij decentrale overheden en 50% bij de rijksoverheid) heeft een AAA-status en wordt internationaal gezien als een veilige haven om kapitaal weg te zetten. De BNG heeft dan ook geen enkel probleem met het aantrekken van kapitaal.

 

De garanties zijn afkomstig van Nederlandse woningcorporaties, die in uiterste instantie gedekt worden door Nederlandse overheid. Ook deze heeft een AAA status.

 

Het enige nadeel dat DIGH en haar leningafnemers kunnen krijgen is dat een DIGH lening duurder zou kunnen gaan worden door een wereldwijde stijging in rentes of groeiende schommelingen in valuta. Tot op heden is de prijs voor een DIGH lening gelukkig nog op hetzelfde niveau gebleven als een paar maanden geleden.

 

Is DIGH dan niet vatbaarder voor risico’s? Omdat er uiteindelijk veel arme huishoudens -via lokale partners- van een DIGH-lening gebruik maken: de zogenaamde sub-prime market? De activiteiten van DIGH zijn verschillend aan die in Verenigde Staten van Amerika waarbij er uiteindelijk banken failliet gingen omdat arme families hun hypotheek niet konden terugbetalen. De verschillen zijn de volgende:

 

Ø  DIGH maakt een grondige risico analyse vooraf en is zich dus volledig bewust van enig risico gerelateerd aan een lening, en heeft de mogelijkheid dit te blijven monitoren en direct in te grijpen waar nodig over de gehele looptijd van de lening

Ø  DIGH werkt samen met lokale partners die kennis hebben van de sociale doelgroep waarvoor deze huisvestingsprojecten bestemd zijn. Dit betekent dat ze voorzichtig zijn met de selectie van deelnemers, en deze dan ook volledig informeren en assisteren in relatie tot de aankoop of huur van een sociale huurwoning in een door DIGH gefinancierd sociaal huisvestingsproject.

Ø  DIGH schuift haar leningen niet door aan andere banken zoals in de Verenigde Staten van Amerika wel het geval is/was.

 

De kredietcrisis zal investeerders over de hele wereld zeker terughoudender  maken in het financieren en/of ontwikkelen van sociale huisvestingsprojecten. Dit betekent dat de activiteiten van DIGH, waarbij bewezen wordt dat sociale huisvesting wel op een financieel haalbare manier uitgevoerd kan worden, voorlopig zeer nodig zullen blijven.

 

Erik Beijer, directeur DIGH


Terug naar algemeen overzicht Terug naar laatste nieuws

print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009