Project in de aanbieding


In de rubriek “In de aanbieding” aandacht voor nieuwe projecten waar DIGH garantiegevers voor zoekt. Dit keer aandacht voor Montenegro.

Woningnood in Montenegro rijst de pan uit.


De woningnood in Montenegro is groot. Veel mensen zijn tijdens de oorlog op de Balkan in Montenegro terecht gekomen. In de afgelopen 10 jaar zijn er door de overheid nauwelijks woningen gebouwd. Om aan de ontstane woningnood tegemoet te komen zijn verschillende organisaties met publieke verantwoordelijkheden (Vakbeweging, Montenegro Nationale Overheid, Werkgeversfederatie) in het "Union Fund for Solidarity for Housing Construction Ltd" samen gekomen om op de korte termijn het aanbod van betaalbare koop- en huurwoningen te vergroten. Om op grotere schaal te kunnen bouwen willen ze graag van een DIGH lening gebruik maken. De kredietcommissie van DIGH heeft inmiddels een positief advies gegeven. Naast de Nederlandse garantiegevers die nu gezocht worden, werkt DIGH in dit traject samen met FMO en de Counsil of Europe Development Bank.

Relatie overheid


In Montenegro bestaat een weinig ontwikkeld institutioneel kader voor sociale woningbouw, in de zin van overheidspolitiek en wetgeving, beheerstructuren, financiering en/of subsidies. Wel neemt de overheid nu de planning en gronduitgifte serieus, wat bewezen wordt door dit woningprogramma dat samen met gemeentes en vakbonden is voorbereid. Via dit programma van het Union Fund zouden op termijn zo'n 10.000 betaalbare woningen gebouwd moeten worden. Het totale project bestaat voor 2008 uit 8 projecten in 7 deelnemende gemeentes, verdeeld over de armere Montenegrijnse binnenlanden en de rijkere kustgebieden. Het is voor het eerst sinds de val van het communisme dat een Oost-Europees land een dergelijk grootschalig sociaal huurprogramma initieert.

Uitvoering


De uitvoering ligt in handen van de vakbond partner in het Union Fund die al meerdere huizenblokken heeft gerealiseerd. Door hen uitgevoerde projecten in Podgorica en Cetinje zijn positief geëvalueerd. Tijdens de evaluatie is gekeken naar de capaciteit van de vakbond aangaande de uitvoer en hun relatie met gemeente en nationale overheid.

De vakbond is van plan om een professionele beheerafdeling binnen hun organisatie op te zetten. De ondersteuning hiervoor gebeurt in samenwerking met DIGH en een Oostenrijks instituut.

Lokale risico afdekking

    • Het exploitatie risico is afgedekt door de partners van het Union Fund. De huurcontracten van het Union Fund zullen namelijk via deze organisaties lopen in plaats van met individuele huurders, waarbij deze organisaties de betalingen aan het Union Fund garanderen.
    • Het veilen van onderpand als de lokale organisatie in gebreke blijft, is in principe mogelijk. Kadastrale registratie voor nieuwbouw is goed geregeld. De waarde van het onderpand wordt geschat gelijk aan de stichtingskosten in de armere regio’s en stichtingskosten + 20-40% in de rijkere regio’s.

Financiering en garantiegever


De garantiegever staat garant voor de lening die DIGH bij de BNG afsluit ten behoeve van het door het Union Fund ondernomen project in Montenegro. DIGH sluit bij de BNG een lening af waarvoor de garantiegever een borgakte tekent en DIGH een leningsovereenkomst. Vervolgens leent DIGH het geld aan het Union Fund. Hiervoor sluit DIGH een contract af met het Union Fund.

De DIGH lening die per project aangevraagd wordt zijn gespecificeerd. Dit geldt ook voor de annuïteit per lening. Dit is het bedrag dat de garantiegever per jaar als garantie moet reserveren in de begroting. Zodra het Union Fund aan haar rente- en aflossingen voldoet in het desbetreffende boekjaar valt dit bedrag weer vrij bij de garantstellende corporatie.

Meer weten?


Geinteresseerd in het leveren van een bijdrage aan de woningnood in Montenegro? Dat kan door het garant staan (voor een deel van) het traject. De dagelijkse praktijk wijst uit dat garantiestellingen niet leiden tot minder aandacht voor de eigen doelgroep in Nederland en dat de financiële risico’s nihil zijn.

Marie-Odile Zanders vertelt u graag meer over dit project. marie-odile.zanders@digh.nl of 035 – 6268383.

Terug naar algemeen overzicht Terug naar laatste nieuws

print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009