Bijeenkomst voor corporaties op 11 juni 2008

 

Op 11 juni organiseert DIGH een bijeenkomst voor (garantie gevende) corporaties.

Thema van de middag is: volkshuisvesting als exportproduct

 

Doelgroep

De middag is bedoeld voor al garantie gevende corporaties en voor corporaties die hier interesse in hebben.

 

Het programma

Op het programma staan bijdragen van financieel deskundigen, kennisinstituten op het terrein van stedelijke ontwikkeling en collega corporaties. Het programma is grotendeels plenair op een onderdeel na. Dat is specifiek gericht op de al garantie gevende corporaties. Uiteraard is er alle ruimte voor vragen en opmerkingen.

 

Locatie

Aedesgebouw, Hilversum

 

Grensoverschrijdend?

De Nederlandse Volkshuisvesting vaart een duidelijke koers met onder andere het versterken van sociaal zwakke wijken en het investeren in mensen en infrastructuur. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid van de volkshuisvesters hoeft niet op te houden bij de grens. Het geven van een internationaal gezicht aan de corporaties hoeft ook niet ten koste te gaan van de eigen doelgroepen. Wel levert dit internationale gezicht nieuwe kennis en ervaring voor de eigen organisatie op. Zo leiden bijdragen aan renovatie en energiebesparende maatregelen in Midden- en Oost-Europa tot minder CO2 uitstoot. Dit draagt weer bij aan het Kyoto-verdrag. Tal van corporaties hebben dit onderkend en dragen door middel van een garantiestelling en/of door het leveren van kennis en expertise via DIGH al met succes bij aan het verbeteren van woonomstandigheden van lagere inkomensgroepen in ontwikkelingslanden en landen in een economische overgangsfase.

Maar, deze projectpareltjes zijn de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. De vraag vanuit het buitenland, waar sociale huisvesting niet tot nauwelijks geregeld is, is groot en wordt steeds groter. Daarom is het noodzakelijk om meer corporaties tot garantiestelling te bewegen. Wij hopen van harte dat de aanwezigheid en ervaring van de al garantieverstrekkende corporaties op 11 juni een stimulans kan zijn voor “grensoverschrijdend” gedrag van andere corporaties.

 

Bent u geïnteresseerd om op 11 juni aanwezig te zijn of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met DIGH, Louisa Verhulst,               035 - 6268383        of via info@digh.nl

 

Bekijk hier het volledige programma

 


Terug naar algemeen overzicht Terug naar laatste nieuws

print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009