Lindar House in Durban

 
Het project bevindt zich in Durban, aan de oostkust van Zuid Afrika. Het project Lindar House omvat 142 woningen in een te renoveren complex van vier gebouwen in de binnenstad.
Het project ligt in een woon- en werkgebied. Er vindt nu stedelijke vernieuwing plaats in met name het woongebied en de gemeente heeft een investeringsprogrammma hiervoor gelanceerd. In Durban is een grote behoefte aan professioneel beheerde huurwoningen in de binnenstad. Potentiële huurders zijn ‘single’ of hebben jonge kinderen, werken in de stad, maar beschikken vaak niet over transport. Er is dan ook behoefte aan huurwoningen voor gezinnen in de binnenstad. De huurwoningen zijn bedoeld voor de lagere tot midden inkomensklasse.
Naast de renovatie van Lindar House worden nog twee nieuwbouwprojecten in Durban gerealiseerd door SOHCO (Social Housing Company). Ook zijn er drie projecten van SOHCO in Kaapstad in voorbereiding.
 
De organisatie van SOHCO is doorgelicht voor een EU-programma en noemenswaardig zijn de gezonde financiële positie van de organisatie en het competente management. Sporen die SOHCO heeft verdiend met de ontwikkeling en beheer van het project Amalinda (598) in East London
 
Zuid Afrika wordt door de internationale gemeenschap als belangrijke voortrekker voor de ontwikkeling van het Afrikaanse continent beschouwd en kan derhalve op verschillende hulpprogramma’s rekenen. Vanuit Nederland wordt onder andere de bouw en het beheer van een nieuwe betaalbare voorraad ondersteund, door zowel woningcorporaties, als AEDES als het ministerie van VROM.
Er is een groot woningtekort in Zuid Afrika: 1,5 miljoen woningen.
De EU heeft een donatie van € 14 miljoen ter beschikking gesteld ten behoeve van capacity building in de Social Housing sector. Via het Ministry of Housing worden deze momenteel gekoppeld aan organisaties. Ook SOHCO heeft in dit kader steun ontvangen.

Terug naar algemeen overzicht Terug naar laatste nieuws

print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009