SOCIALE WONINGBOUW ALS BINDEND ELEMENT IN DE EU

 

Op 31 januari en 1 februari j.l. vond een conferentie plaats in Brussel rond het thema ‘sociale woningbouw als bindend element in de EU’, georganiseerd door onder andere Cecodhas.

Namens AEDES heeft Erik Beijer een inleiding gehouden over de samenwerking tussen de Nederlandse corporatiesector (met inbegrip van DIGH) en projectorganisaties in de nieuwe lidstaten in Centraal en Oost Europa.

Hier een kort verslag:

Social Housing is ‘hot’ in Europa. De toetreding van meerdere centraal- en zuidoost-Europese landen tot de EU heeft er toe bijgedragen dat volkshuisvesting tot supra-nationaal item is gepromoveerd. Dat heeft geleid tot een aantal vooral financiële instrumenten voor de periode 2007-2013. Op genoemde conferentie stond centraal hoe zowel de oude als nieuwe lidstaten hiervan gebruik kunnen maken voor hun eigen stedelijke herstructureringsplannen.

 

De instrumenten dragen mooie namen als,‘Jessica’, ‘Jaspers’ en ‘Jeremie’. Jessica is een financieringsprogramma voor stedelijke herstructurering; Jaspers is een fonds voor ‘Technical Assistance’ en Jeremie een stimuleringsfonds voor het Midden- en Kleinbedrijf. De programma’s worden gerund door de Europese ontwikkelbanken (EIB en CEB) en zijn bedoeld voor alle EU landen. Dus ook Nederlandse corporaties kunnen hiervan gebruik maken.
Speciaal voor de nieuwe lidstaten is voor het eerst het Europese Regionale Ontwikkelings Fonds opengesteld voor huisvestingsprogramma’s.

 
Tot zover maakt Nederland nauwelijks gebruik van de financiering- en funding-mogelijkheden van de EU. Het feit dat de Nederlandse woningcorporaties dankzij de garantiestructuur van het WSW zelf hun goedkope leningen kunnen aantrekken is daar ongetwijfeld mede debet aan. Toch is het van groot belang dat ook Nederland de Europese ontwikkelingen van Social Housing goed blijft volgen en de mogelijkheden van de fondsen blijft onderzoeken (voor projecten in- en buiten Nederland). Een wat zwaardere Nederlandse afvaardiging, ook op Europees politiek niveau, zou daarom de volgende keer niet misstaan. Het bleef nu te veel een Frans-Italiaanse show. Voor meer informatie kunt u bellen met DIGH: telefoon 035 – 626 83 83.


Terug naar algemeen overzicht Terug naar laatste nieuws

print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009