Wat beweegt de woningcorporaties?


Elk sociaal huisvestingsproject waarvoor DIGH een financiering afsluit is weer anders. Bij het ene project draait het om woningisolatie, bij een ander project wordt er huisvesting voor ouderen gerealiseerd of krijgen groepen vrouwen via microkredieten de mogelijkheid om beter te wonen. Ook de focus van de Nederlandse woningcorporaties verschilt. Gaat hun aandacht voornamelijk uit naar duurzaamheid? Of kijken ze meer naar leefbaarheid en bouwen ze in clusters die meerdere voorzieningen bevatten? Of is ouderenbeleid nu juist een speerpunt?

Momenteel onderzoeken we wat de woningcorporaties beweegt. Met die wetenschap kunnen we gericht corporaties benaderen. Als hun corebusiness aansluit op de doelen van de projecten, past een garantstelling beter in het beleid van een corporatie. En dat verhoogt de kans op succes! Een goed voorbeeld is de motivatie van AlleeWonen om maximaal garant te staan. Hun verhaal staat verderop in deze nieuwsbrief.

Terug naar algemeen overzicht Terug naar laatste nieuws

print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009