Garant staan > Voorwaarden WSW
Hoe verhouden zich garanties van corporaties voor een DIGH lening met het faciliteringsvolume van het WSW? Uit deze verklaring van het WSW blijkt dat u als corporatie hier niet afhankelijk van bent.

“Het WSW steunt het DIGH (Dutch International Guarantees for Housing) in haar activiteiten voor buitenlandse huisvestingsprojecten door in de kredietcommissie investeringsvoorstellen te beoordelen met de kennis die binnen het WSW aanwezig is. DIGH is reeds jaren actief met het borgen van projecten in het buitenland.

Volgens de Woningwet mogen Nederlandse corporaties niet investeren in buitenlandse projecten. In 2005 heeft het Ministerie van VROM echter een wettelijke regeling goedgekeurd die het voor A-corporaties mogelijk maakt om jaarlijks garant te staan voor de rente en aflossing van de gegarandeerde lening. Het te garanderen bedrag mag per jaar dan niet hoger zijn dan 0,03 procent van het balanstotaal.

Dergelijke garanties door corporaties hebben niet of niet direct een kasstroomeffect voor deze corporaties. Daarnaast wordt door de maximale hoogte van het te garanderen bedrag een eventuele claim op corporaties enorm beperkt. Hierdoor heeft het garanderen van DIGH gegarandeerde leningen geen of nauwelijks van invloed op het faciliteringsvolume dat het WSW afgeeft. Dit betekent dat corporaties niet afhankelijk zijn van faciliteringsvolume van het WSW bij het garant staan voor DIGH borging.

Corporaties dienen de afgegeven garanties wel op te nemen in hun jaarverslagen onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen”.

Namens het WSW, Jamal Elghoul, Manager Accounts


print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009