Advies > Voorbeeld

Voorbeeld 1: Adviesproject Hongarije


Renovatie en energiebesparingsprogramma Hungary Housing Reconstruction Finance Program

Partners
GreenMax en International Finance Corporation

Land
Hongarije

Subsidie
Fonds Werken aan Wonen

Digh adviseert woningcorporaties in Hongarije om renovatieprojecten van hoogbouwflats mogelijk te maken. Bij volledige renovatie van hoogbouwflats wordt 80% van het investeringsbedrag gebruikt voor energiebesparing. Tot op heden is slecht 3,8% van de hoogbouwmarkt gerenoveerd. Door het ontwikkelen van een additionele financieringsconstructie kan het renovatieprogramma een groter volume krijgen. Tegelijkertijd maakt DIGH samen met partner Greenmax gebruik van bestaande financieringsproducten in Hongarije.

Voorbeeld 2: Financing Housing Enterprise in South Africa

Partners
  • TUHF (Trust for Urban Housing Finance)
  • NHFC (National Housing Financing Corporation)
  • SPSH (Support Programme for Social Housing)
Land
Zuid-Afrika

Subsidie
Fonds Werken aan Wonen

DIGH adviseert bij een studie naar een goede financieringsstructuur van huurwoningen in Zuid-Afrika.

De meeste woningcorporaties in Zuid-Afrika kampen met financiële problemen en kunnen ternauwernood het hoofd boven water houden. De nieuwe wetgeving voor volkshuisvesting in Zuid-Afrika vergt een grote woningproductie en daarmee een financieel solide en leverende corporatiesector. De studie die door TUHF en SPSH wordt verricht onderzoekt hoe corporaties hun projectontwikkeling en financiële middelen optimaal kunnen inzetten. Doel van de studie is om financieringsstructuren te ontwikkelen die investeringen voor woningproductie laat toenemen en de kosten van geleend geld bij corporaties laat afnemen. Pilots moeten vervolgens uitwijzen in hoeverre de nieuwe financieringsstructuren effect hebben.


print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009