Over DIGH > Roel Steenbeek, voorzitter Raad van Toezicht

Roel Steenbeek, voormalig voorzitter Raad van Toezicht: het gaat om garanties en niet om directe kasstromen


Als je veel door de wereld reist en ziet hoe erbarmelijk de meeste mensen wonen, dan wil je daar iets aan doen. Nederland kent een hoge internationale standaard wat huisvesting aangaat. Nederlandse corporaties hebben in mijn ogen een verantwoordelijkheid om betere huisvesting in het buitenland mogelijk te maken. Het gaat nadrukkelijk niet om ontwikkelingswerk of het opbouwen van een portefeuille. DIGH is een passant. We trekken initiatieven los, regelen garanties, delen kennis en vertrekken weer.

Ondanks de positieve resultaten van DIGH zijn nog steeds veel corporaties huiverig voor een garantiestelling. Dat is betreurenswaardig. Het gaat namelijk om een klein en beheersbaar risico, zeker als je het afzet tegen het balanstotaal en het normale risicoprofiel van een corporatie. En voor de goede orde, het gaat om garanties en niet om directe kasstromen. Teveel mensen – vooral de raden van commissarissen – kennen DIGH nog niet goed of goed genoeg. De bestuurders kunnen hier veel in betekenen. Ik zou willen dat zij, net als onze huidige garantieverstrekkers hebben gedaan, het voortouw nemen. Wij willen ze ondersteunen en voorzien van de juiste informatie. De huidige terughoudendheid van corporaties mag mijns inziens niet leiden tot het stagneren van noodzakelijke huisvestingsprojecten over de grenzen. Zie deze laatste uitspraak als een oproep om samen met ons aan de slag te gaan.


print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009