Lening aanvragen > Provisie

Provisie


De rente van een DIGH-lening is gelijk aan de rente van de benodigde banklening plus een toeslag voor de DIGH-werkzaamheden. Afhankelijk van de hoogte van de lening geldt de volgende DIGH provisie voor de eerste 10 jaar:
  • tot een bedrag van € 500.000 is de provisie 5% van de hoofdsom
  • van € 500.000 tot € 1.000.000 is de provisie 4,5% van de hoofdsom 
  • van € 1.000.000 tot € 1.500.000 is de provisie 4% van de hoofdsom 
  • van € 1.500.000 tot € 2.000.000 is de provisie 3,5% van de hoofdsom
  • vanaf € 2.000.000 is de provisie 3 % van de hoofdsom 

Daarnaast brengen wij de volgende DIGH handling Fee jaarlijks in rekening

  • tot een bedrag van € 500.000 is de fee € 1.500
  • van € 500.000 tot € 1.000.000 is de fee € 2.000
  • van € 1.000.000 tot 2.000.000 is de fee € 3.000
  • van € 2.000.000 en hoger is de fee € 4.000

De handling Fee wordt in Euro's in rekening gebracht en wordt tevens apart in een kolom in het payment scheme vermeld.


Omdat DIGH leningen worden verstrekt met garanties van woningcorporaties en gemeenten, organisaties waarvoor in laatste instantie de Nederlandse overheid borg staat, kan DIGH goedkope bankleningen aantrekken.


De looptijd van een DIGH-lening is bijvoorbeeld tien jaar, de rente staat daarmee tien jaar vast en wordt vastgesteld op het moment van transfer. Een lening kan een annuïteit hebben van een langer lopende periode dan tien jaar. Bijvoorbeeld twintig jaar of dertig jaar. Dan wordt na tien jaar het nog niet afgeloste deel van de DIGH-lening omgezet in een nieuwe DIGH-lening tegen de dan geldende kapitaalmarktrente. De garantiegever die de eerste tien jaar voor de DIGH-lening garant staat, staat ook de resterende looptijd garant.


Om in aanmerking te komen voor een DIGH-lening, moeten uw project en uw organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Klik hier om te zien welke voorwaarden dat zijn.

 

Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u een aanvraagformulier invullen. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar info@digh.nl. Wij nemen daarna contact met u op om het verdere verloop van de procedure te bespreken.


Belt u ons als u op problemen stuit bij het invullen van uw formulier. Wij helpen u graag verder.print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009