Over DIGH > Henk van Heuven, directeur
Henk van Heuven, oud directeur Aedes vereniging van woningcorporaties in Nederland en voormalig bestuurslid van DIGH :

‘Er zijn tientallen corporaties in Nederland die zich structureel inzetten voor huisvesting van lagere inkomensgroepen in het buitenland. Prachtig, dat mogen er van ons nog meer worden. En van de minister van VROM mag dat ook: corporaties mogen jaarlijks tot 0,3 promille van hun balanstotaal aan activiteiten op het gebied van sociale huisvesting in het buitenland besteden. We juichen deze vorm van maatschappelijke ondernemen niet alleen toe, we ondersteunen onze leden er ook actief in. DIGH neemt ons daarbij een aantal belangrijke taken uit handen. Ze beschikken over alle kennis van zaken die nodig is om corporaties in dit soort projecten te begeleiden.'print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009