Hoe neemt u een lening op in uw begroting? Rekenvoorbeeld Stel dat de DIGH-lening €... Lees meer

Garant staan voor een projectlening, hoe werkt dat?


In ontwikkelingslanden en landen in een economische overgangsfase kunnen organisaties vaak geen betaalbare leningen voor woningprojecten afsluiten, omdat banken het risico te groot vinden dat de rente- en aflossingsverplichtingen niet kunnen worden nagekomen. U kunt als Nederlandse corporatie of gemeente het verschil maken, door garant te staan voor een DIGH-lening.

Volgens de Woningwet mogen Nederlandse corporaties niet investeren in buitenlandse projecten. In 2005 heeft het Ministerie van BZK echter een wettelijke regeling goedgekeurd die het voor A-corporaties mogelijk maakt om jaarlijks garant te staan voor de rente en aflossing van de gegarandeerde lening. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 0,03 procent van het balanstotaal.

De financiering loopt altijd in overleg met de betrokken overheden en valt vaak binnen bestaande ontwikkelingsprojecten en intentieverklaringen die Nederlandse ministeries hebben vastgesteld.


print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009