Disclaimer

 

 

Voorwaarden


DIGH betracht bij het samenstellen van de DIGH website de grootste zorgvuldigheid. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd, onvolledig of niet meer juist is. DIGH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruikmaking van of het beroepen op informatie op deze website.

De DIGH website biedt ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. DIGH kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

DIGH houdt haar informatie zo actueel mogelijk. Wijzigingen worden zo veel mogelijk in bestaande teksten verwerkt. Deze teksten worden overschreven door een nieuwe versie.
 (c) 2007 DIGH, Hilversum.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische voorstellingen en foto's op de DIGH website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van DIGH.

Colofon


Hebt u vragen, reacties of tips? Mail deze dan naar info@digh.nl.

De DIGH website is ontworpen en gebouwd door IZI Services uit Utrecht in samenwerking met Einder Communicatie in Nijmegen.print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009