Lening aanvragen > Criteria

Criteria


Als u in aanmerking wilt komen voor een DIGH-lening, moeten uw project en uw werkwijze aan een aantal voorwaarden voldoen:

Algemeen

DIGH leningen kunnen worden aangevraagd door volkshuisvesters buiten Nederland, voor projecten op gebied van woningproductie en woningverbetering, die voorzien in een maatschappelijke behoefte.

DIGH beoordeelt de aanvragen vervolgens aan de hand van de volgende criteria:

Doel
De lening moet worden aangewend voor nieuw vastgoed ten behoeve van volkshuisvesting, of verbetering van bestaand vastgoed ten behoeve van volkshuisvesting.

Doelgroep
Het project moet bestemd zijn voor een bepaalde inkomensgroep. Als richtlijn geldt dat de huur bij aanvang niet meer bedraagt dan één derde van het maandinkomen van de beoogde bewoners. DIGH beoordeelt de sociale relevantie per land.

Exploitatie
Het project moet over de totale looptijd van de lening een positieve netto contante waarde vertonen. DIGH toetst dit in een eigen rekenmodel aan de hand van de door de aanvrager geleverde gegevens.

Organisatie
DIGH beoordeelt of de aanvragende organisatie voldoende ervaring heeft op het gebied van vastgoedbeheer, en kijkt naar de behaalde resultaten.

Leningbedrag
DIGH kan slechts leningen verschaffen tot 75% van de totale stichtingskosten van het project. Er moet dus een minimale lokale inzet zijn van 25%, in de vorm van bijvoorbeeld eigen geld, subsidies, donaties, aanvullende leningen bij derden, of de waarde van de grond waarop het project zal worden gerealiseerd.


print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009