Over DIGH > Bestuur en commissies

Raad van Toezicht

 • De heer J.W. van der Sluijs, voorzitter
 • De heer H. Moesbergen
 • De heer H. Draaisma

 

Directeur/Bestuurder

 • De heer drs. E.H. Beijer 

De kredietcommissie was actief tot 1-1-2015. Aangezien Digh geen nieuwe leningen meer verstrekt, is de kredietcommissie opgeheven

De kredietcommissie adviseerde de directeur/bestuurder over de aanvragen voor leningen.
 • De heer drs. R. van der Post, oud-directeur Waarborgfonds Sociale Woningbouw
 • De heer drs. J.H. Mersmann, oud- medewerker beleid, Waarborgfonds Eigen Woningen
 • De heer G. Engel, Senior Investment Officer Structure Finance Housing, FMO

Commissie van aanbeveling

De leden van de Commissie van aanbeveling hebben hun naam verbonden aan DIGH en geven daarmee aan achter de doestellingen van de stichting te staan. Zij adviseren over alle activiteiten van DIGH en omgekeerd kan DIGH een beroep doen op de specifieke expertise van de individuele leden.
 • De heer drs. M.P.A. van Dam, voorzitter, oud-minister VROM
 • De heer ing. A.J.L. Bodzinga, algemeen directeur BPF Bouwinvest
 • De heer mr. M.J. Cohen, oud-burgemeester Amsterdam
 • De heer J.D. Doets, oud-bestuursvoorzitter ING Real estate, kwartiermaker Zuid As Dok
 • De heer J.R. Elffers, vennoot AEF Andersson Elffers Felix
 • De heer mr. W.D. van Leeuwen, oud-voorzitter Aedes vereniging van woning-corporaties
 • De heer R.J.J.M. Pans, voorzitter Directieraad VNG
 • De heer M.J. van Rijn, voorzitter raad van bestuur PGGM
 • De heer ir. P.O. Vermeulen, oud-voorzitter raad van bestuur BNG
 • De heer R. de Vries, oud-voorzitter FNV bouw en president van de International Federation of Building and Woodworkers


print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009