Over DIGH > Aedes

Wat doet DIGH voor Aedes


Aedes is in januari 2004 een vaste samenwerkingsrelatie met DIGH aangegaan. Door de samenwerking wil Aedes de enkele tientallen Nederlandse woningcorporaties die zich inzetten voor het verbeteren van de woonomstandigheden van lagere inkomensgroepen in tweede- en derdewereldlanden, beter ondersteunen.


DIGH voert voor Aedes de volgende taken uit

  • Corporaties adviseren bij het realiseren van buitenlandse volkshuisvestingsprojecten;
  • Voorlichting geven aan lokale partijen over het functioneren van de Nederlandse volkshuisvestingssector (financierings- en garantiestructuur Nederlandse corporaties);
  • Werkzaamheden verrichten met betrekking tot Memoranda of Understanding (bijvoorbeeld MoU2 met Zuid-Afrika);
  • Organiseren van bijeenkomsten en seminars.


print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009